Kakasta kasvuvoimaa

Digi Toilet Systems Oy (DTS Oy) ja mikrotermisen menetelmän kehittäjä Raini Kiukas eivät pelkää vaan on poikennut rohkeasti valtavirrasta ja paneutunut monien kammoamaan kakka-asiaan.

Kierto- ja biotalous ovat tämän päivän megatrendejä, ja hyvä niin. Se mikä ennen kuljetettiin kaatopaikalle, saa nykyisin uuden elämän uusiotuotteena tai raaka-aineena. Kuitenkin, kuten aina, uuden edessä on joukko esteitä. Kun puhutaan virtsasta ja ulosteesta, suurin osa meistä menettää mielenkiintonsa aihetta kohtaan.

Ihmisjätöksiä ei mielletä raaka-aineeksi, vaan ne nähdään vaarallisina haitta-aineina, josta on hyvä päästä eroon mahdollisimman helposti, mielellään vesihuuhtelun voimalla.

Tämä on harmi, sillä kyseessä on kuitenkin orgaaninen jätejae, jota syntyy tasaista tahtia kaikkialla siellä missä ihminen asuu ja vaikuttaa. Digi Toilet Systems Oy (DTS) poikkeaa valtavirrasta ja on paneutunut kaikkien kammoamaan kakka-asiaan

Tampereen Hiedanrannan Kuivaamossa sijaitsevaan tapahtumakeskukseen on rakennettu toimiva kuivakäymäläsysteemi, joka mahdollistaa ulosteen ja virtsan hyödyntämisen kiertotalouden hengessä. Käymälät ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Pienin askelin DTS Oy murtaa ihmisissä syvällä olevaa käsitystä siitä, että ainoa oikea käymäläjärjestelmä on vesivessa.

Hiedanrannan Kuivaamossa on kuivakäymälät yli 1000 hengelle

DTS Oy:n perustaja Raini Kiukas on työskennellyt kuivakäymälöiden parissa jo kauan. Vuoden 2018 keväällä hän sai kuitenkin täysin uudenlaiset tilaisuuden, kun häntä pyydettiin toteuttamaan Hiedanrannan alueelle kuivakäymäläratkaisu yli tuhannen hengen tapahtumaa.

Alusta asti oli selvää, että kuivakäymälähanke toteutettaisiin kiertotalouden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Käymälöihin asennettiin erottelevat istuimet, joiden avulla virtsa ja uloste saatiin kerättyä erillissäiliöihin.

Kuivakäymälöistä kertynyt uloste käsitellään mikrotermisellä menetelmällä. Jopa vuorokaudessa humanuresta eli ihmisperäisistä jätteistä saadaan ravinnerikas maanparannusaine.

Ihmis- ja eläinperäisistä jätöksistä lannoitetta

Vielä 1960 -luvulla ihmisjätöksien käyttö lannoitteena peltoviljelyssä oli tavallista. Hygieniavaatimusten kasvaessa, lainsäädännön muuttuessa ja ennen kaikkea kemiallisen lannoitebisneksen nousun myötä tavasta kuitenkin luovuttiin.

Vesivessojen yleistyessä virtsasta ja ulosteesta tuli vähitellen jopa tabuja.

Tavat ja vaatimukset kuitenkin muuttuvat. Nyt ymmärretään, että puhtaan veden käyttö vessan huuhtelussa ei ole missään mielessä järkevää: siinä tuhlataan sekä rajallisia vesivaroja, mutta myös lannoitteeksi kelpaavia raaka-aineita.

Kiertotalouden myötä ulosteperäiset jätteet nähdään taas raaka-aineina. Kansallisten hankkeiden avulla on edistetty sekä ihmis- että eläinperäisten jätöksien käyttöä lannoitteena.

Kaupallisten lannoitteiden sijaan pelloille halutaan nyt palauttaa ravinteet luonnollisen kierron kautta. Tutkimusten mukaan tällä on laajat positiiviset vaikutukset. Luonnonmukaiset maanparannusaineet vahvistavat maan kasvukuntoa ja sen kyky sitoa vettä sekä ravinteita, parantuu hyvinkin nopeasti. Kun ravinteiden ohivalunta vähenee, edistetään samalla myös vesiensuojelua.

Eroon turvemullasta

Kun orgaaniset jätejakeet, uloste ja virtsa etunenässä, saadaan osaksi kiertotaloutta, saatetaan jossakin vaiheessa päästä jopa eroon turvemullasta.

Siinä missä puhdas vesi menee hukkaan vessahuuhtelussa, menevät suot turpeineen väärään osoitteeseen kukkapurkeissa. Laajassa mittakaavassa todellisten muutosten aikaansaamisessa on kyse ihmisten asenteiden muokkaamisesta.

Tampereen Hiedanranta on ensimmäinen askel kohti kuivakäymälöiden uutta esiinmarssia. Jos suuren yleisön suhtautuminen käymälöihin saadaan muutettua, ollaan menossa oikeasti kohti kestävämpää kehitystä.

Oikea tekniikka ja erityisosaaminen mahdollistavat DTS Oy:n aivan uudenlaisen taloudellisen toimimisen orgaanisten jätejakeiden parissa. Mikrotermisellä menetelmällä on saatu ”kakasta kasvunvoimaa”, niin ekologisesti kuin taloudellisestikin.

Askeleet kohti seuraavia haasteita eli eläinperäisten ulosteiden ja lietteiden käsittelyä mikrotermisellä menetelmällä, sekin on jo koetiloilla työn alla. Tulokset ovat lupaavia.

Kiinasta koneisto

Maatilojen erilaisten jätteiden käsittelyyn tarvittavat laitteet ovat alkujaan Kiinasta.

Laitteet Raini Kiukas löysi pitkän etsintäprosessin seurauksena aikanaan netistä, japanilaisen ravintolan sivustoilta. Kyseinen ravintola kuljetti nimittäin kaikki biojätteensä laitteen kautta, ja sai vain vuorokauden kestävän prosessin seurauksena tulokseksi kuivaa ja puhdasta, lannoitteeksi kelpaavaa multaa.

Sittemmin innovaation luoja Raini Kiukas on vieraillut laitteita valmistavassa kiinalaistehtaassa. Laitteilla on myös suomalainen maahantuoja.

Varsinainen ihmisperäisten ulosteiden ja maatilojen eläinperäisten tuotoksien, lietelannan ja biojätteiden varsinainen käsittelyprosessi on nimenomaisesti Raini Kiukkaan kehittämä.

DTS Oy:ssä on kehitetty myös malli jatkojalostaa uusiokäyttöön valmistunut tuotos vielä multaakin siistimpään ja helpommin käsiteltävään muotoon eli minikokoisiksi pelleteiksi.