Mikroterminen menetelmä on koneellinen orgaanisen jätteen käsittelymenetelmä. Sen etuja ovat nopeus, lopputuotteen korkea laatu ja turvallisuus, sekä kotimaisuus.

Mikroterminen menetelmä perustuu tunnettujen maamikrobien hyödyntämiseen. Mikrobien toimintakyky saadaan maksimaaliseksi säätämällä tärkeimmät ympäristömuuttujat optimaaliselle tasolle. Mikrobien tehokkaan toiminnan myötä, orgaanisen jätteen maatuminen saatetaan alkuun ja orgaaninen jäte saadaan käsiteltyä turvalliseksi ja käyttökelpoiseksi lopputuotteeksi reilussa vuorokaudessa. Lopputuote on kuivaa, hienojakoista ja konsentroitunutta. Tärkeimpiä muuttujia seuraamalla ja säätämällä käsittelyprosessin laatu pysyy hyvänä ja näin taataan myös lopputuotteen korkea laatu sekä turvallisuus. Täysin luonnollisena prosessina mikroterminen käsittely soveltuu myös luomutuotantoon.

Toimintastrategiamme on luoda hallittu jätteenkäsittelyprosessi erilaisille orgaanisille jätejakeille. DTS  ei ota orgaanisia jätejakeita käsittelyyn ilman tarkkaa esiselvitysvaihetta. Näin varmistetaan, että jätejae soveltuu mikrotermiseen käsittelyyn, ja täyttää turvallisuuskriteerit.

Osa palveluitamme on erilliset koeajot, joiden pohjalta saadaan selville mikrotermisen menetelmän kustannustehokkuus kunkin orgaanisen jätteen osalta. Samalla voidaan tehdä alustava lopputuotteen käyttömahdollisuuksien kartoitus ja määritys.

DTS  suunnittelee ja rakennuttaa mikrotermiseen käsittelyyn tarvittavia biomikseri-laitteistoja. Laitteet valmistetaan Suomessa. Kotimaisina laitteina myös niiden huolto ja korjaus voidaan toteuttaa nopealla aikataululla.

Laitteistoja toteutetaan eri kokoluokissa, jolloin ne voidaan skaalata suoraan syntyvään jätemäärään. Näin mikrotermisen käsittelyn paras hyötysuhde saadaan toteutettua ja ylläpitokustannukset optimoitua. Suunnittelussa otetaan huomioon käsiteltävän jätejakeen ominaispiirteet ja kaikki tarvittavat esi- tai jälkikäsittelyvaiheet suunnitellaan osaksi laitteistoa. DTS  suunnittelee ja toteuttaa myös laitteiston täyttöön ja tyhjennykseen tarvittavat lisäosat, sekä prosessin etäseurannan ja -ohjauksen perusmuuttujille, mutta tarvittaessa myös muille muuttujille.