Ulosteista turvallisesti uutta puhdasta

Miten kierrättää ihmisten ja eläinten uloste niin, että se puhdistuu vaarallisista bakteereista, mutta säilyttää fosforin ja muut tärkeät ravinteet sekä hivenaineet? Miten tuottaa ulosteista turvallisesti ja hyödykkäästi aine, joka sopii viljelyyn maanparannusaineeksi tai lannoitteeksi? Nämä ongelmat ovat olleet jo pitkään merkitykseltään ja kokoluokaltaan maailmanmittakaavaisia kysymyksiä. Vastauksia on etsitty vuosikymmeniä. Nyt on vastauksia. Ulosteiden kierrätykselle niin maataloudessa kuin isommissa käymäläjärjestelmissäkin on löytynyt ratkaisu.

Kangasalalainen keksijäkehittäjä Raini Kiukas on luonut ratkaisevan mikrotermisen menetelmän. Juuri nyt hän katselee tyytyväisenä koeviljelmiään.

Pelloilla, puutarhassa ja Rainin kotipihan ruukuissa näkyvä kasvien vehreys ja elinvoimaisuudesta kertova väri on saatu aikaan lannoittamalla kasvit joko ihmisten tai eläinten ulosteista valmistetuilla maanparannusaineilla.

Kasvun ja kukoistuksen taustalla on siis Kiukaan ja Digi Toilet Systems Oy:n kehittämä innovaatio eli mikroterminen menetelmä.

Innovatiivisen toimitusjohtajan onnistunut oivallus näkyy todellakin tuloksina kasvustossa, mutta myös tyytyväisyytenä keksijän silmissä. Mielihyvän taustalla on muun muassa se, että elämälle tärkeät fosforiyhdisteet on pystytty säilyttämään mikrotermisellä menetelmällä tuotetuissa maanparannusaineissa.

– Vaikka fosforin riittävyydestä kiistellään, se kaikkialla kuitenkin myönnetään, että fosforin määrä on rajallinen ja sen saaminen lannoitekäyttöön on koko ajan haastavampaa. Tällä uudella menetelmällämme tuotetut maanparannusaineet ja lannoitteet sisältävät hyvin kasvien tarvitsemaa fosforia ja typpeä, kertoo Raini Kiukas.

Kangasalalaisen yrittäjän ja DTS Oy:n koe- ja kokeilutaival on kuljettu nyt onnistuneesti ensimmäiseen etappiinsa. Raini Kiukaan jatkosuunnitelmat ovat maailmanlaajuiset.

Ruokavirastolta hyväksyntä

Tampereen yliopiston ympäristöterveyden tutkimusryhmä on tiiviisti mukana Kiukkaan mikrotermisen menetelmän tutkimuksissa varmistamassa tuotteen hygieenistä turvallisuutta. – Myös yliopistolla on parhaillaan kokeilussa uusi mikrobiomistoon perustuva laadunvarmistusmenetelmä, kertoo Kiukas.

Kesäkuussa 2019 mikroterminen menetelmä sai puoltavan lausunnon suomalaiselta elintarviketurvallisuutta valvovalta viranomaiselta eli Ruokavirastolta. Ruokaviraston laitoshyväksyntäpäätös EVT19-0051869 on saatu Hiedanrannan maanparannusaineen valmistamiseen mikrotermisellä menetelmällä, tuote on nimeltään Hietsun Musta ravinteikas maanparannusaine. Tiettävästi ei muita vastaavia hyväksyntöjä ole vielä olemassa maailmassa.

– Nyt tarvitsemme lähinnä rahoittajia kumppaniksemme, viedäksemme tätä humanuren eli ihmisperäisten jätteiden ja manuren eli eläinperäisten jätteiden sekä muun maatalouden ja teollisuuden biojätteiden käsittelymenetelmää ja tuotteistamista eteenpäin, kertoo Raini Kiukas. Yhteydenottoja muutamilta rahoittajatahoilta hän kertoo jo saaneens

Pitkä tie ja iso työ

Ratkaisun löytyminen on ollut pitkä tie. – Minua on jo vuosia kiinnostanut suorastaan intohimoisesti kysymys siitä, miten voisin löytää tavan kierrättää ulosteet käyttökelpoiseksi uusiotuotteeksi.

– Ratkaisua olen etsinyt vuosikymmenien ajan niin kotimaisilta kuin eurooppalaisiltakin messuilta, tapahtumista ja kirjallisuudesta, ja tietenkin nettimaailmasta. Lopulta juuri netti tuotti tuloksen. Päädyin sivuille, missä kerrottiin japanilaisten ravintoloiden tavasta käsitellä biojäte vuorokaudessa käyttökelpoiseksi mullaksi, kertoo Raini Kiukas.

Pian edellisen jälkeen Kiukas löysi myös aasialaisperäisen kompostointilaitteen valmistajan sekä sen suomalaisen maahantuojan. Näin saatiin kehitystyö etenemään ja koneisto käyntiin.

Laitetutkimuksiin ja prosessin edistämiseen kehittäjäyrittäjää aktivoi Tampereen kaupunki, joka pyysi kuivakäymälöihin jo vuosia erikoistunutta Raini Kiukasta kehittämään kaupungin omistaman Hiedanrannan Kuivaamon kulttuuri- ja tapahtumakeskukseen vedettömän yleisökäymäläjärjestelmän. Prosessia vietiin eteenpäin kaupungin ja Raini Kiukaan yhteistyönä.

Nyt Kiukkaan rakentama Hiedanrannan järjestelmä on tiettävästi Euroopa suurin pysyvä kuivakäymäläkokonaisuus ja ainoa, josta ulosteet käsitellään mikrotermisellä menetelmällä ”Hietsun Mustaksi” eli hygienisoiduksi ja ravinnerikkaaksi maanparannusaineeksi.

Ulosteen muovautumista ravintorikkaaksi maanparannusaineeksi voidaan seurata etänä tietokoneella

Maailmanluokan parannusmenetelmä

– Ajatukseni seikkailevat jo muun muassa Malissa, missä tuhansien lasten kasvu on pysähtynyt monien yhtäaikaisten bakteeri- ja virussairauksien johdosta. Taustalla ovat vakava saniteettiongelmat, juomavesiin valuva uloste sekä monet muut hygieniaheikkoudet.

– Arvelen, että meidän kehittämällämme menetelmällä voitaisiin viedä apu maailman moniin kehittyviin maihin, sanoo Raini Kiukas.

Maatalouden lantaongelmat pienemmiksi

DTS Oy:n ja Raini Kiukaan kehittämällä menetelmällä on siis valmistettu lannoitteeksi sopivaa maanparannusainetta ihmisperäisestä ulosteesta. Sittemmin mikrotermistä menetelmää on testattu koe-erinä myös eläinperäisiin kuiva- ja lietelantoihin sekä jätevedenpuhdistamolietteisiin. Jokaiselle tuotteelle on haettava oma hyväksyntänsä Ruokavirastosta, jos se aiotaan kaupallistaa.