Hiedanrannan Kuivaamon kuivakäymälät

Euroopan suurin pysyvä kuivakäymäläratkaisu, jonka kuivajätteestä on tuotettu ravinteikas maanparannusaine, kauppanimeltään Mansen Musta.

KESTO kananlanta

Mikrotermisesti valmistettu 100% kotimainen ja lisäaineeton orgaaninen eläinperäinen lannoite broilerikasvattamon kuivalannasta.

Biokaasulaitoksen mädäte

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma / Hiedanranta Tampere

Jätevedenpuhdistamon liete

Urjalan keskuspuhdistamohanke

Hiedanrannan nollakuitu

Tampereen kaupunki, useita hankkeita mm. Sininen biotalous, Kainuun ELY

Sian lietelanta

Mikrotermisen menetelmän avulla lietteestä kuivalannoitteeksi hyödyntäen erilaisia kuivikemateriaaleja. Hyödynnämme käsittelyssä vain luonnollisia kuivikkeita mm. kuivalantaa, purua ja muita maatalouden orgaanisia kuivajätteitä.