Raini Kiukas luo kiertotalouteen uusia ulottuvuuksia

Raini ja Pentti Kiukas. Kuva: Kari Ruoho.

DTS:n eli Digi Toilet Systems Oy:n edessä ja takana toimii nainen, ja rinnallaan mies. Nainen on nimeltään Raini Kiukas. Mies on Pentti Kiukas. – Ilman Penaa, vierelläni tukevasti kulkevaa, kuuntelevaa ja auttavaa puolisoani en olisi päässyt koskaan näin pitkälle, sanoo Raini. – Hänen kanssaan matkaamme myös tällä hetkellä, yhdessä eteenpäin.

Kiertotalouden uusien ulottuvuuksien kehittäjän ja keksijän tie tähän päivään ei ole ollut missään mielessä helppo. Se on sujunut ja onnistunut vain ja ainoastaan äärimmäisellä sisukkuudella, paljolla työllä ja synnynnäisellä innovatiivisuudella.

Raini Kiukas on nyt päätä huimaavalla matkalla. Mahdollisuus perustuu ennen kaikkea hänen omiin ominaisuuksiinsa, myös hyvään puolisoonsa, muutamiin merkittäviin lähimmäisiinsä ja jokusiin tukevasti rinnalla seisoviin ammattilaisiin. Raini on matkalla mahdolliseen, koko maailman kiertotaloutta hätkähdyttävään tulevaisuuteen.

Tulevaisuusmatkaan viittaavat Raini Kiukkaan tekemät keksinnöt ja hänen kehittämänsä DTS-menetelmä.

Ihmisulosteista maanparannusainetta - ja eläinperäisistä orgaanista lannoitetta

Raini Kiukkaan kehittämänä Suomessa on nyt luotu ensimmäisenä maailmassa menetelmä, jonka ansiosta ihmisperäisestä ulosteesta voidaan viranomaisten luvalla valmistaa ravinteikasta maanparannusainetta.

Ihmisten ulosteiden käsittely maanparannusaineeksi kompostoinnin kaltaisella menetelmällä tuli akuutiksi, kun Tampereen kaupungin omistama Hiedanrannan suuri tapahtumakeskus tarvitsi alueelle ilman vettä toimivat saniteettitoiminnot.

Raini rakennutti paikalle Euroopan suurimman erottelevan kuivakäymäläkokonaisuuden. Samoihin aikoihin hän ja hänen yrityksensä DTS solmivat yhteistyösopimuksen muun muassa silloisen Tampereen yliopiston virologian laitoksen kanssa. Yhteistyön avulla saatiin tuotteisiin turvallisuus, kun uusien nopeiden tutkimusmenetelmien avulla voitiin varmistaa patogeenien kuoleminen.

Raini Kiukas on luonut myös maatalouteen sekä mittavasti biojätteitä tuottaviin talouksiin ja laitoksiin digitaalisen kompostoinnin kaltaisen järjestelmän. Sen avulla eläinperäiset jätteet, lietelanta ja biojäte saadaan reilun vuorokauden prosessilla puhtaaksi maanparannusaineeksi, esimerkiksi takaisin peltoon levitettäväksi, kasvun vahvaksi vauhdittajaksi.

Miten tämä prosessin, laitteiston sekä tekniikan löytäminen ja sen edelleen kehittäminen omaperäiseksi menetelmäksi, miten se kaikki on onnistunut? Sen taustalla on Raini Kiukkaan sitkeä ja pitkä “nettimetsästys” sekä vuosikausien työkokemus ja laaja tutkimustyö.

– Sisulla minä etsimääni vastausta hain. Ja lopulta löysin, sanoo Raini ja kertoo päästäneensä muutamankin perskeleen etsintämatkallaan.

Kuten näillä nettisivuilla näkyy, ei Raini Kiukkaan tutkimusmatkailu DTS-menetelmän käyttömahdollisuuksista ole jäänyt pelkästään ihmis- ja eläinperäisten jätteiden ja muiden biojätteiden käsittelyyn.

Parhaillaan hänellä on menossa laaja tutkimustyö siitä, miten voitaisiin jatkojalostaa ja hyötykäyttää DTS-menetelmällä käsitelty, selluloosan valmistuksessa syntynyt ja vesistöjen pohjassa toistaiseksi makaava nollakuitu.

Tie tähän päivään

Raini Kiukkaan koko elämän kulkua on haitannut jo lapsesta saakka vakava synnynnäinen lonkkavika. Jo varsin nuorena Raini sai lääkäriltä lausunnon, jonka mukaan hän olisi nelikymppisenä kävelykyvytön pyörätuolipotilas.

Ilmoitus iski rajusti. Sisukas likka lähti sen tien työn hakuun. Hän pääsi ensin Rauma Repolaan. Mieltä myllersi kuitenkin halu nähdä maailmaa enemmän ja laajemmin. Syynä oli ajatus: “Kohta en enää pääse liikkeelle”.

Ajatustensa siivittämänä ja nopeana toimeen panijana Raini tekikin hetken kuluttua töitä Saksassa, Bayerin lääketehtaan ympäristölaboratoriossa. Reissultaan Raini nappasi halun lähteä opiskelemaan Mikkelin tekuun. Sieltä hän valmistui sieltä terveys-/ympäristöteknikoksi. Muutakaan ympäristönsuojelua opettavaa koulua ei nimittäin 70-luvun Suomessa ollut.

Pitkään Kangasalan kunnan ympäristösihteerinä toimittuaan, Raini perusti aikanaan kotikuntaansa kuivakäymälöitä myyvän ja jätevesisuunnittelua tekevän yrityksen. Käymäläkauppa DT-keskus Kuivakäymälä toimii edelleenkin, nyt nettipalveluna.

Tulevaisuuden uhkakuva painoi Kiukkaan mieltä kuitenkin edelleen. – Ehkä en todellakaan kohta enää kävele. Tämä mielessään hän päätti myöhemmin hakea vielä yliopistoon, opiskellakseen hallintotieteitä. – Ajattelin, että sillä tutkinnolla löytyisi helpommin istumatöitä.

Synnynnäisten lonkkanivelten leikkausmahdollisuudet kuitenkin paranivat, ja lopulta Rainikin leikattiin ja seurauksena hän käveli ensimmäisen kerran kivutta ja suorassa. Mutta pian alkoi lonkasta kuulua narske. Uusi ja hieno muovinivel särkyi.

Seuraavaksi lonkan muovi korvattiin metallinivelellä. Se nivel puolestaan alkoi maistua potilaan suussa niin voimakkaasti, että tarvittiin jälleen uusi leikkaus. Toisen leikkauksen “jälkimakuna” Rainilla on nyt kivulias hermosärky, jonka kanssa hän sinnittelee.

Joka tapauksessa, nyt reilusti 60-vuotias Raini Kiukas kävelee. Kivut eivät ole kokonaan pois, mutta mieli tekee monta kertaa ihmeitä. Onnistumiset työssä auttavat sietämään joskus vaikeitakin vaivoja.

Sisu on Kiukas ja Kiukas on sisukas

Yrittämiseen Rainia tuuppasi sisäinen hinku saada aikaan maailmanlaajuinen vallankumous koko nykyisessä sanitaatiojärjestelmässä. Hän näki myös sen, miten vakava sairauksien aiheuttaja saniteettijärjestelmän totaalinen puuttuminen on muun muassa kehittyvissä maissa. Varsinkin lasten sairastumiset ja kuolemat sattuivat, ja sattuvat edelleen naisen sydämeen.

Nyt hänellä on keksintö, hänellä on pieni tuotantolaitos ja monien mahdollisuuksien maailma edessään. Kysymyksessä on ratkaisu. Kuinka suuri, sen aika näyttää.

Teksti: Ulla Aurio
Kuva: Kari Ruoho