Teollisuuden eloperäiset jätejakeet

Mikrotermisellä menetelmällä kyetään käsittelemään ihmis- ja eläinperäisten jätteiden sekä biojätteiden lisäksi lukuisia erilaisia teollisuuden sivuvirtoja eli teollisuuden eloperäisiä jätejakeita. Yksi esimerkki on muun muassa oluen mäskistä tällä kompostoinnin kaltaisella mikrotermisellä menetelmällä valmistettu koiranruoka.

Yrittäjän ja kehittäjän Raini Kiukkaan mukaan mikroterminen menetelmä tarjoaa teollisuudelle mitä moninaisimmat mahdollisuudet saattaa syntyneet tuotannon sivuvirrat kierrätyskäyttöön.

– Tuotteiden testausprosessi saattaa kestää ja vaatia esikäsittelyä. Jos kuitenkin teollisuusjätteelle löydetään järkevä uusiokäyttömahdollisuus, kannattaa testaus suorittaa, toteaa DTS Oy:n yrittäjä Raini Kiukas.

Tällä hetkellä DTS Oy:ssä tehdään tiivistä tutkimustyötä muun muassa selluteollisuudesta ylijääneen puuaineksen eli nollakuidun uudelleen hyödyntämiseksi.

Monta syytä käsitellä

Eloperäisten jätejakeiden käsittelylle on useita syitä. Käsittelyn tulisi olla sellaista, että jätejakeen määrä tai tilavuus pienenee käsittelyn tuloksena ja sen kuljetus sekä varastointi mahdollistuvat ja muuttuvat taloudellisestikin järkeviksi.

Kun käsittelyn avulla jätteen hajutkin saadaan hallintaan, voidaan jätteestä tuottaa hyödykettä (lannoite, maanparannusaine, rehu, kuitumateriaali, lämpöä, energiaa ja niin edelleen). Hygienisoinnin kautta tuote voidaan muuttaa turvallisemmaksi käsitellä, samalla estetään patogeenien aiheuttamien sairauksien leviäminen.

Eloperäistä jätettä usealta alalta

Eloperäistä jätettä syntyy hyvin monelta teollisuuden alalta. Teollisuuden alasta riippuen jätteen laatu, heterogeenisyys, määrä ja koostumus vaihtelevat hyvinkin paljon. Suurin osa syntyvistä jätteistä sisältää ravinteita, mutta esimerkiksi paperi- ja selluteollisuuden sivuvirrat ovat lähinnä kuitua. Niissä ei ravinteita ole nimeksikään.

Tässä luettelo niistä teollisuuden aloista, joissa mikrotermiselle menetelmälle soveltuvaa orgaanista jätettä syntyy:

  • Paperi- ja selluteollisuus: nollakuitu ja muut ylijäämäkuidut sekä lietteet
  • Biokaasun tuotannon mädäte
  • PIMA; pilaantuneet maa-ainekset
  • Teurastamot
  • Ruoanjalostus: palvaamot, esikäsittelylaitokset, pakkaamot, valmisruokatuotanto, leipomot,
  • Kuorimot: perunan – ja muiden juuresten kuoret
  • Panimot ja virvoitusjuomatehtaat: mäski
  • Mehustamot: marja- ja hedelmäjätteet
  • Puutarhat, kasvihuoneet

Vesistöjen pohjalla makaa miljoonien tonnien kuituvarasto NOLLAKUITU

Selluteollisuudesta ylijäänyttä puuainesta eli nollakuitua on aikanaan laskettu vesistöihin kaikkialla maailmassa miljoonia ja taas miljoonia kuutioita. Tampereella Lielahden edustalla Näsijärvessä sitä on arviolta 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Raini Kiukas on lähtenyt taisteluun myös nollakuidun uusio- ja hyötykäytön löytämiseksi. Tässäkin kompostoinnin kaltainen mikroterminen menetelmä on osoittautunut erinomaiseksi prosessikumppaniksi.