”Biomikserin suunnittelu ja valmistelu sarjatuotantoon” – Digi Toilet Systems Oy sai Euroopan aluekehitysrahaston tukea

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

 

Teollisen mittakaavan biomikserin suunnittelutyö on aloitettu. Digi Toilet Systems Oy sai suunnittelutyöhön joulukuussa -21 yrityksen kehittämisavustusta. Avustuksen myönsi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rahoitus on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoitusta haettiin yrityksen laitekannan suunnitteluun ja laitteen sarjatuotannon valmisteluun.

Digi Toilet Systems Oy tarjoaa orgaanisen jätteen käsittelypalvelua. Käsittely tehdään prosessia varten suunnitellun laitteiston – biomikserin – avulla. Yrityksen tavoite on laajentua ja päästä tarjoamaan palvelua myös teollisen kokoluokan asiakkaille, joiden toiminnasta syntyy orgaanista jätettä vuositasolla satoja tai tuhansia tonneja.

Teollisen kokoluokan biomikserin konseptisuunnitteluun haluttiin valjastaa ulkopuolinen osaaja ja työn toteutukseen valittiin Elomatic Oy. Konseptisuunnitelma ei sisältänyt ainoastaan varsinaisen laitekannan optimointia, vaan mukaan otettiin myös prosessin automaatio ja tiedon siirto. Sarjatuotannon aloittamiseen liittyvät tarkentavat laskelmat voitiin tehdä varsinaisen konseptoinnin tulosten pohjalta. Osana hanketta tehtiin myös biomikserin uutuustutkimus mahdollista patentointia varten. Hankkeen tuloksia päästään hyödyntämään loppuvuodesta 2022, kun isojen laitteiden valmistus aloitetaan.