Innovatiivinen menetelmä

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

DTS Oy:n markkinoille tuoma orgaanisen jätteen käsittelymenetelmä on kaikkien arvioitsijoiden mukaan hyvin innovatiivinen.

Käsittelyssä hyödynnetään luonnon omia hajottajamikrobeja. Mikrobien elinolosuhteet on optimoitu ja näin on mahdollistettu niiden maksimaalinen toimintakyky. Toimintamalli on nimeltään DTS-menetelmä.

Mikrobit hyödyntävät ravinnokseen ulosteesta helposti hajoavia hiiliyhdisteitä. Näin tapahtuu ravinteiden mineralisaatiota. Samalla jätemassasta vapautuu sekä vettä että hiilidioksidia.

Menetelmä on suljettu kokonaisuus. Näin ollen sivutuotteena syntyvä CO2 on hyödynnettävissä helposti vaikka toiminta-alueelle pystytetyssä kasvihuoneessa.

DTS-prosessin lopuksi ulostemassaa hygienisoidaan vielä noin kaksi tuntia yli 70 °:ssa. Näin varmistetaan lopputuotteen mikrobipuhtaus.