Ravinteiden kierrätyshanke päättyi – Uusi menetelmä on nähnyt päivänvalon

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Mikrotermisellä käsittelyllä saadaan orgaaniset jätteet takaisin luonnolliseen ravinnekiertoon

 

25.01.2020

Suomessa syntyy yksistään lantapohjaisia orgaanisia jätteitä miljoonia tonneja vuodessa. Iso ongelma on tähän saakka ollut orgaanisten jätteiden käsittelyn hankaluus sekä jätteisiin liittyvät erilaiset hygienia- ja hajuhaitat. Kangasalalainen Digi Toilet Systems Oy (DTS) on selättänyt kehittämänsä menetelmän avulla orgaanisten jätteiden käsittelyyn liittyvät ongelmat, haitat sekä haasteet.

Äskettäin päättyneen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoittaman hankkeensa avulla DTS on kehittänyt menetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan ravinnerikkaaksi käyttövalmiiksi maanparannusaineeksi, ja näin siis palautettua osaksi luonnollista ravinnekiertoa. Mainitun hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö ja se ajoittui vuosille 2018-2019. Hankkeen lopputulokset ovat lupaavia ja merkittäviä. Hankkeen vetämisestä vastasi tuotekehityspäällikkö Pirjo Niemelä.

Kompostoinnin kaltaista

DTS:n kehittämä menetelmä on kompostoinnin kaltainen, mutta se ei silti ole kompostointia, vaikka laitteisto ja toimintamalli siihen viittaavatkin. Menetelmä on koneellinen prosessi, jolle DTS:n toimitusjohtaja Raini Kiukas on löytänyt, keksinyt ja kehittänyt uuden sekä laajan ja merkittävän käyttötarkoituksen.

Menetelmän avulla orgaanisista jätteistä saadaan nopeasti, nopeimmillaan 24 tunnissa, turvallinen, erittäin kuiva ja stabiili, lähes hajuton, runsaasti orgaanista ainesta sisältävä, ravinteikas lopputuote. Hankkeen aikana valmistetut lopputuotteet eivät analyysien mukaan sisältäneet salmonella tai E.coli bakteereita ja olivat näin turvallisia myös käsitellä.

Koneellisen käsittelyn avulla orgaaniset jätteet saadaan haluttaessa säkittämällä ja/tai rakeistamalla muotoon, jossa niiden varastointi, kuljetus ja levitys maahan on helppoa ja myös taloudellisesti kannattavaa.

 Yliopiston kanssa yhteistyössä

Yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan, Ympäristöterveyden tutkimusryhmän kanssa DTS on panostanut menetelmän turvallisuuden varmistamiseen.  Nykylainsäädännön mukaan salmonella ja E.coli analyysit riittävät hygieniatason määrittämiseen. Koska käytetty menetelmä on uusi ja käsitellyt orgaaniset jätteet saattavat sisältää hyvinkin haitallisia patogeenejä, selvitettiin lopputuotteiden hygieenisyys paljon vaadittua laajemmin. Myös näiden selvitysten mukaan lopputuotteet olivat turvallisia käsitellä ja käyttää.

Ihmisjätettä eli humanurea DTS on tutkinut ja käsitellyt erinomaisin tuloksin jo ennen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hankettaan. Lopputuotteelle ja sen valmistukselle on Ruokavirastosta saatu myös virallinen laitoslupa. Nyt hankkeen kautta saatiin osaamista myös kananlannan, sianlietelannan, lehmän kuivalannan, mädätteen, jätevedenpuhdistamon lietteen sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittelystä ja tuotteistamisesta. Paljon uusia referenssejä ja hyvin tuloksin, kertoo Kiukas.

Tarve on olemassa

– Mikrotermiselle menetelmällemme näyttäisi olevan todellista tarvetta, varsinkin, jos Suomen lannoiteomavaraisuutta lähdetään aktiivisesti parantamaan, toteaa toimitusjohtaja Raini Kiukas.

– Yrityksenä haluamme tuoda orgaanisten jätteiden käsittelyyn tehokkuutta ja turvallisuutta. Nyt päättyneen hankkeen avulla pystyimme osoittamaan, että menetelmäämme voi monipuolisesti hyödyntää erinäisiin orgaanisiin jätteisiin, se on jätemäärään skaalautuva ja selkeästi toteuttamiskelpoinen, Kiukas toteaa.

Laitteita myynnissä

Hyvät koetulokset käynnistivät myös laitteiden myynnin. Yhdessä laitteen maahantuojan kanssa laitteen myynti DTS:n kehittämän herätteen avulla käynnistyy kevään aikana. Laitteita on erikokoisia ja niitä voidaan ketjuttaa. Ennen laitteen hankintaa tehdään koeajo menetelmän soveltuvuuden varmistamiseksi.