Toimiva malli menneisyydestä

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Ihmisperäisiä jätteitä on käytetty aikanaan hyvin yleisesti pelloissa lannoitteena. Vesivessojen tultua markkinoille tästä tavasta luovuttiin.

DTS Oy haluasi palauttaa ”humanuren” eli ihmisperäiset jätteet takaisin osaksi ravinteiden kiertoa. Tampereen Hiedanrannan mittava kuivakäymäläkokonaisuus tarjosi tälle uusvanhasta menetelmästä kehitetylle maanparannusaineen valmistukselle otollisen ympäristön.