Kokonaisvaltainen jätehuolto

Kokonaisvaltaisessa jätehuollossa orgaanisen jätteen tuottaja ulkoistaa jätteensä käsittelyn kokonaisuudessaan DTS:lle. Palvelu pitää sisällään kaikki tarvittava vaiheet, aina esiselvityksistä lupiin, tuotteistamiseen ja myyntiin asti. Kokonaisvaltaisessa jätehuollossa lopputuotteen laadun ja turvallisuuden valvonta on osa työkokonaisuutta ja lopputuote on näin ollen osa HappyFields- tuoteperhettä.

Räätälöityä jätehuoltoa

Räätälöity huoltopalvelu, jossa ulkoistat vain haluamasi työvaiheet. Jätehuollon sisältö sovitaan silloin aina tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä : raini.kiukas@dtso.fi

Prosessivalvonta ja automatisointi

Mikroterminen menetelmä on biologinen prosessi, jossa tiettyjen muuttujien täytyy pysyä optimaalisina, jotta prosessi onnistuu.

Mikrotermisen prosessin valvonnan taustalla on useita tunteja tutkimus- ja kehitystyötä. Näin ollen voimme tarjota asiakkaillemme varmasti toimivan ja laadukkaan prosessivalvonnan. Valvonta tehdään etäseurantana ja sen avulla luodaan tarvittavaa tietopohjaa myös mahdollisia luvituksia varten.

Mikrotermisen käsittelylaitteiston automatisointi helpottaa käsittelyn ylläpitoa. Biomiksereiden automaatio on laitteistoissa vakiona, mutta täyttöön, tyhjennykseen ja mahdollisiin esikäsittelyihin tai poikkeaviin prosessihallintoihin automaatio tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti. Kaikki automaatioon liittyvät työt, muutokset ja täydennykset toteutetaan Digi Toilet Systems Oy:n toimesta, jolloin muutokset on helppo toteuttaa orgaanisen jätteen käsittelyä suunniteltaessa.

Esiselvitykset

Orgaanisia jätteitä syntyy päivittäin suuria määriä eripuolella Suomea. Rakenteeltaan, pitoisuuksiltaan ja ominaisuuksiltaan ne poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Jätteiden soveltuvuus mikrotermiseen menetelmään selvitetään aina jätekohtaisesti. Näin prosessin toimivuus ja lopputuotteen hyödynnettävyys voidaan taata. Selvityksen pohjalta myös käsittelyn hinta-laatusuhde sekä lopputuotteen alustava markkina-arvo voidaan selvittää.

Esiselvityksen sisältö

Tuotteistaminen

Mikrotermisen menetelmän lopputuote voi soveltua lannoite tai maanparannuskäyttöön, mutta myös eläinten rehuksi tai hyödynnettäväksi kuituteollisuudessa, riippuen täysin käsitellyn orgaanisen jätteen laadusta. Käsittelyn tavoite on tuottaa mahdollisimman kilpailukykyinen uusiotuote, jolla on hyvä markkina-arvo.

Tuotteistamme ja sopeutamme mikrotermisestä menetelmästä syntyvän lopputuotteen asiakkaamme puolesta markkinakelpoiseksi. Selvitämme parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen ja täsmennämme lopputuotteen vastaamaan määritettyä tarkoitusta hyvällä hinta-laatusuhteella. Tuotteistamisen lopuksi meillä on valmis tuote, jolla on käyttötarkoitus ja -kohde, markkinat ja käyttäjäkunta sekä markkina-arvo.

DTS-huolto

Mikrotermisen menetelmän käsittelylaitteistot, sekä siihen liitettävissä olevat oheislaitteet valmistetaan kaikki Suomessa. Tarjoamme laitteistoillemme x vuoden takuun. Biomiksereille saa kauttamme asiantuntevan vuosihuollon, sekä korjaukset nopeasti ja luotettavasti. Ota yhteyttä DTS-huoltoon.

Luvitus

Mikroterminen orgaanisen jätteen käsittely on luvanvaraista toimintaa, mikäli lopputuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Tuotteita saa valmistaa vain laitoksilla, jotka on laitoshyväksytty Ruokaviraston toimesta.

Orgaanisen lannoitteen valmistuksen toiminnan aloituksesta tehdään ilmoitus, johon liitetään Omavalvontasuunnitelma, sekä varsinainen laitoshyväksyntähakemus. Kyseisistä dokumenteista on käytävä ilmi muun muassa valmistuksen kaikki osavaiheet, sen kriittiset ja riskialttiit työosiot sekä lopputuotteen laatu.

Lopullinen laitoshyväksyntä annetaan, kun valvova viranomainen on käynyt tekemässä laitostarkastuksen. Tarkastuksessa ilmenneet mahdolliset puutteet laitoksella ja omavalvontasuunnitelmassa korjataan ja korjaukset hyväksytään samaisen viranomaisen toimesta.

Näin varmistetaan, että markkinoille saatetaan vain sellaisia orgaanisia lannoitteita tai maanparannusaineita, joiden laatu ja turvallisuus on kohdallaan, eivätkä ne vaaranna Suomalaisen ruoan tuotantoa ja turvallisuutta.

Teemme puolestasi ammattitaidolla myös kaikki lupa-asioihin liittyvät työt. Voimme hoitaa koko lupaprosessin tai tehdä vaikkapa Omavalvontasuunnitelman laitoksellesi.

Rakeistaminen

Tulossa.

Muu koetoiminta

Teemme mikrotermisesti valmistettujen kierrätystuotteiden laatuun-, turvallisuuteen- ja käyttökelpoisuuteen liittyvät erilaiset lisäkokeet ja -testaukset tarpeen mukaan. Riippuen testauksen tai koetoiminnan sisällöstä tuotamme palvelut itse tai käytämme laajaa yhteistyöverkostoamme apuna.

Turvallisuus ja hygienia

Kauttamme saa laajan mikrobiomianalyysin, jonka avulla lopputuotteen puhtaus voidaan todentaa erittäin luotettavasti. Tätä suositellaan tuotteille, joiden raaka-aineena käytetään runsaasti patogeenejä sisältävää orgaanista jätettä. 

Kasvatuskokeet

Lannoitus tai maanparannustarkoituksiin kohdennettavat lopputuotteet on hyvä testata käytännössä, ennen markkinoille toimittamista. Testauksia voidaan tehdä muutama päivän kestävillä itävyys ja juurenpituuskokeilla, tai useita viikkoja kestävillä astiakokeilla. Kasvatuskokeet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa voimme toteuttaa myös peltomittakaavan testauksia.

Hankepalvelut

Olemme kiinnostuneita osallistumaan erilaisiin hankkeisiin, joissa tarjoamiamme palveluita ja laitteita hyödynnetään. Tarjoamme apua myös hankkeiden suunnitteluun, rahoitushakuun sekä hankekoordinointiin. Ota yhteyttä suoraan hankevastaava Pirjo Niemelään pirjo.niemela@dtso.fi.