Ota yhteyttä

Digi Toilet Systems Oy (DTS)

info@dtso.fi
Raini Kiukas 050 5722257
Pirjo Niemelä 040 5248547
DTS huolto 044 9854751

Postiosoite:
Pikkutikantie 13
36220 Kangasala

 

Jos yrityksessänne syntyy orgaanista jätettä ja haluatte sitä käsitellä mikrotermisellä menetelmällä, niin yhteyttä voi ottaa joko sähköpostilla tai alla olevalla lomakkeella.  Lomakkeen voi täyttää soveltuvin osin. Yleensä testaamme käsiteltävyyden aluksi ja siitä jatkamme ratkaisuehdotuksiin. Tarvittaessa tuotteistamme käsittelystä syntyneen lopputuotteen.

Jätteen tuottajan perustiedot

Yrityksen nimi *
Osoite * (myös käyntiosoite, jos eri kuin postiosoite)
Puhelinnumero *
Y-tunnus *
Sähköposti *
Yhteyshenkilö *
Yhteyshenkilön yhteystiedot *
 

Toimialatiedot

YTJ:n mukainen toimialaluokitus *
Tuote/valmiste/jätejae? *
Ympäristölupa? *
Tuotannossa käytettävät raaka-aineet? *
Muut luvat? *
Valmistusmenetelmät? *
Jätteen tämän hetkinen käsittely/sijoitus? *
 

Taustatiedot orgaanisesta jätteestä

Tiedot jätteen luokittelusta jäteluettelon mukaisesti, tai vapaamuotoinen kuvaus tietojen puuttuessa: *
Jätteen peruskäsittelyä koskevat asiakirjat: *
Onko jätteestä tehty aikaisemmin tutkimuksia tai analyysejä? *
Kuinka paljon jätettä syntyy, vaihteleeko määrä?
päivässä
viikossa
kk
vuodessa
Onko jätteen käyttömahdollisuuksista tehty aikaisemmin arvioita tai onko jo käytetty jotakin menetelmää tai tapaa? *