Ota yhteyttä

Digi Toilet Systems Oy (DTS)

info@dtso.fi
Raini Kiukas 050 572 2257
Pirjo Niemelä 040 524 8547
DTS huolto 044 985 4751

Postiosoite:
Pikkutikantie 13
36220 Kangasala

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan alla olevan yhteydenottolomakkeen avulla. Lomakkeen voi täyttää soveltuvin osin. Tietojen avulla teemme alustavan arvion jätteen soveltuvuudesta mikrotermiseen menetelmään.

Jätteen tuottajan perustiedot

Yrityksen nimi *
Osoite * (myös käyntiosoite, jos eri kuin postiosoite)
Puhelinnumero *
Y-tunnus *
Sähköposti *
Yhteyshenkilö *
Yhteyshenkilön yhteystiedot *
 

Toimialatiedot

YTJ:n mukainen toimialaluokitus *
Tuote/valmiste/jätejae? *
Ympäristölupa? *
Tuotannossa käytettävät raaka-aineet? *
Muut luvat? *
Valmistusmenetelmät? *
Jätteen tämän hetkinen käsittely/sijoitus? *
 

Taustatiedot orgaanisesta jätteestä

Tiedot jätteen luokittelusta jäteluettelon mukaisesti, tai vapaamuotoinen kuvaus tietojen puuttuessa: *
Jätteen peruskäsittelyä koskevat asiakirjat: *
Onko jätteestä tehty aikaisemmin tutkimuksia tai analyysejä? *
Kuinka paljon jätettä syntyy, vaihteleeko määrä?
päivässä
viikossa
kk
vuodessa
Onko jätteen käyttömahdollisuuksista tehty aikaisemmin arvioita tai onko jo käytetty jotakin menetelmää tai tapaa? *