Mädätteestä luomulannoitetta

  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Uudessakaupungissa sijaitseva biokaasulaitos, Biolinja Oy, on saanut ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoituksen mädätteen jatkojalostuksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Hankkeen tavoite on selvittää, voidaanko DTS Finlandin mikrotermisen menetelmän avulla haastavasta mädätteestä tuottaa luomukelpoista lannoitetta. Työ on aloitettu ja mädätteen käsittely kuivaksi, ravinteikkaaksi ja lähes hajuttomaksi lopputuotteeksi on toteutettu onnistuneesti pienellä, muutaman sadan kilon, laitekannalla. Seuraavaksi hankkeessa siirrytään kuutiokokoluokan käsittelyihin. Luomuviljelijöitä on lähestytty kyselyiden muodossa ja vaikuttaisi siltä, että uudella tehokkaalla luomulannoitteella olisi kysyntää. Ensi keväänä mädätepohjaista luomulannoitetta on tarkoitus saada jo pieni erä markkinoillekin.